Здобуваймо премію імені Вячеслава Чорновола

Державний комітет телебачення і радіомовлення оголосив черговий прийом з 1 червня по 10 серпня 2013 року творів на здобуття премії імені Вячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики.

 

До дня народження видатного громадського й політичного діяча – 24 грудня, починаючи з 2004 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 979 від 27.06.03 «Про премію імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики» (зі змінами) щороку присуджується Премія його імені в розмірі 5 тис. гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в державному бюджеті Держкомтелерадіо України.

 

На здобуття Премії приймаються нові оригінальні публіцистичні твори в галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії. За рішенням Комітету книжки до розгляду не приймаються.

 

Можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше 5 осіб.

 

На розгляд Комітету подаються:

 

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою публікації (твору) та його автора (авторів);

 

примірник публікації (твору) на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD): назва ЗМІ, номер, дата виходу у світ із зазначенням району, міста, області тощо;

 

копія паспорта, у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу.

 

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, тел./факс (044) 278-86-96.

 

З Положенням про премію імені Вячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо України в рубриці «Виставки, конкурси, премії», підрозділ «Премії» або на нашому сайті.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, Міністерства
культури і мистецтв України № 225/556
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 2003 р. за № 839/8160


ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Вячеслава Чорновола
за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

(У тексті Положення слова «Державний комітет телебачення і радіомовлення» та «Міністерство культури і мистецтв» в усіх відмінках замінено відповідно словами «Державний комітет телебачення та радіомовлення» та «Міністерство культури і туризму» у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010)

1. Премія імені Вячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі – Премія) присуджується щороку авторам нових оригінальних публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національної свідомості та самобутності, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

2. Премія присуджується щорічно до дня народження Вячеслава Чорновола – 24 грудня у розмірі п’яти тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в Державному бюджеті України Державному комітетові телебачення та радіомовлення України.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010).

3. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п’яти осіб.

4. Одна і та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двох і більше творів. Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у галузі журналістики, але не раніше як через п’ять років після попереднього присудження.

5. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

6. На здобуття Премії щорічно, до 10 серпня подаються:

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010)

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;

примірник твору на матеріальному носієві з підтвердженням його оприлюднення (примірники друкованих засобів масової інформації, телепередачі та радіопрограми на компакт-дисках у форматі DVD);

(Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010) копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу – копії паспортів кожного члена колективу).

7. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подачі документів зазначених в пункті 6 цього Положення.

8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів утворюється Комітет з Премії за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики (далі – Комітет) у складі дев’яти осіб, який діє на громадських засадах.

Склад Комітету формується на пропорційній основі з представників Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Міністерства культури і туризму України, Національної спілки журналістів України.

Комітет очолює Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо).

Персональний склад Комітету затверджується Наказом Держкомтелерадіо.

Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені у пункті 6 цього Положення, проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.

Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться один раз на рік не пізніше 15 жовтня. Засідання Комітету проводить Голова або за дорученням Голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподіляються порівну, то голос Голови Комітету є вирішальним.

9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, здійснює Держкомтелерадіо.

10. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу Держкомтелерадіо на підставі рішення Комітету.

11. Особі (особам), якій(им) присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Вячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики, вручаються диплом за описом, що додається, та грошова винагорода.

(Пункт 11 в редакції Наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010).

(Пункт 12 виключено на підставі Наказу Державного комітету телебачення та радіомовлення № 150/12 (z0506-10) від 23.06.2010).

12. У разі коли Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

13. Диплом лауреата Премії вручається в урочистій атмосфері Головою Держкомтелерадіо.

14. Диплом померлого лауреата Премії залишається або передається його спадкоємцям. Невиплачена грошова частина Премії переходить у спадщину в порядку, встановленому чинним законодавством.