ШЕВЧЕНКИ ЙДУТЬ НА РЕКОРД

ШЕВЧЕНКИ ЙДУТЬ НА РЕКОРД
Кожний однофамілець Кобзаря може стати співавтором незвичайного досягнення


«Так буде удвічі цікавіше», – казав відомий голлівудський кіногерой, який завжди творчо ставився до своєї роботи. Так само вчинив на початку 2010 року Всеукраїнський благодійний фонд «Журналістська ініціатива». Ця громадська організація, яку очолює лауреат премії «Золоте перо» киянка Людмила Мех, уже десять років поспіль бере активну участь у реалізації доброчинних і соціально значущих культурних проектів (міжнародні автопробіги й ралі журналістів, мовні семінари, фотовиставки). З тієї ж серії – нова ідея: сприяти виданню збірника публіцистики «Розвіяні міфи. Історичні нариси і статті».

Президент фонду могла б просто закликати меценатів підтримати добрий почин, але вона надіслала оригінальну пропозицію до... Клубу знаменитих Шевченків. Це найдревніший фамільний клуб у кіберпросторі українського та російського сегментів Інтернету – так би мовити, віртуальна «велика рідня». Логіка дій зрозуміла: співавтор книжки – однофамілець Кобзаря, член Клубу знаменитих Шевченків, учасник багатьох доброчинних акцій преси. А з-поміж носіїв популярного прізвища, як відомо, завжди були і є славетні, успішні та щедрі люди. Є і Герой України, і володар футбольного «Золотого м’яча», і однофамільці, відзначені почесними званнями. Є і сотні підприємців, громадських та політичних діячів, творчих людей і громадян, здатних за покликом душі творити добро. Чому б Шевченкам не подати приклад творчого розвитку вітчизняних традицій меценатства? Усім гуртом можна зробити хорошу й корисну справу.

Ідея сподобалася: на офіційному сайті клубу (http://sheva.name) його засновник Олексій Шевченко розмістив новину під гучним заголовком «Все меценаты – Шевченко. Впервые в мире издается книга исключительно на пожертвования однофамильцев» (текст російською мовою, бо ж клуб – інтернаціональний: однофамільці живуть і в сусідніх країнах, і на інших континентах планети). Проект цілком реальний, вважають ентузіасти. Тож коли мрія втілиться (а залучатимуть кошти протягом січня-березня, поки книжка верстається), буде зафіксовано своєрідний рекорд, співавторами якого можуть бути й Шевченки – читачі газети. Сам же збірник впише окремий рядок в історію меценатства як перша книжка, надрукована на доброчинні пожертви однофамільців.

– І що більше буде охочих долучитися до творення цього видання, то кращим воно вийде, матиме гідний тираж і ширше коло читачів, – зазначає Людмила Мех. – Якщо ж надійдуть «зайві» кошти – фонд їх використає на благодійні видавничі справи у співпраці з Клубом знаменитих Шевченків. Нікого з доброчинців, звісна річ, не обминемо увагою: перебіг суспільної підтримки проекту висвітлюватимемо в пресі, на сайті фонду (http://mediafond.com.ua), а також під час прес-конференцій, які проводить організація. Імена меценатів буде зазначено у книжці. Активні однофамільці вже пишуть авторові, підтримують проект (це киянин Олег, художник Олексій з Донеччини та інші). Надходять благодійні внески (у гривнях) на розрахунковий рахунок ВБФ «Журналістська ініціатива» (р/р 26004301646 у Печерському відділенні № 3715 Ощадбанку України м. Києва, код 26060123, МФО 320241). Є також можливості акумулювати валютні пожертви на відкритому під цей проект поточному рахунку (пропозиції надсилаються на електронну адресу: [email protected]).

ШЕВЧЕНКИ ЙДУТЬ НА РЕКОРД Кілька слів про майбутню книжку. У ній автори порушують актуальні теми. Нариси і статті згруповано навколо вузлових подій в історії України: Національно-демократична революція 1917–1921 років; доба політичних репресій; Друга світова війна: правда про звитяги і про ціну перемоги над нацизмом; повоєнне протистояння в СРСР (НКВС–МДБ проти ОУН і УПА). В основі книжки – наукові джерела, розсекречені документи спецслужб. Міфам радянських часів протистоять статті фахівців про Голодомор-геноцид, соловецьку трагедію, нариси про репресованих письменників, учених, майстрів культури, державних і релігійних діячів. Твори написано популярно, добре ілюстровано. Мова видання – українська. За відгуками істориків, такого роду просвітницька література пробуджує національну самосвідомість людей, допомагає формувати громадянську позицію, сприяє утвердженню єдності у суспільстві.

До речі, попередні твори авторів «Розвіяних міфів...» також не залишилися без уваги: статтю «Розстріляні в Сандармосі» вміщено у двотомнику історичної публіцистики «Екстракт 150» (серія «Бібліотека газети «День»); збірник «Українські Соловки» переміг у творчому конкурсі Національної спілки журналістів України; книжка «Архіпелаг особливого призначення», видана за підтримки Київської міської державної адміністрації як соціально значуща, здобула Премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Майбутнє видання може бути хорошим надбанням для бібліотек. Новому проектові зичать семи футів під кілем заслужені журналісти України Лариса Івшина, Віктор Шпак, Віктор Набруско, Олександр Заєць, Людмила Хорошилова, Микола Хрієнко та відомий збирач цікавих досягнень українців – автор «Книги незвичайних рекордів України» Валентин Щербачов. Майстри пера самі не раз брали участь у благодійних культурних, спортивних та інших акціях преси й закликають доброчинців: «Починімо рік добрими справами!»

Сергій Шевченко,
заслужений журналіст України

На знімку: шлях до історичної правди нерідко починається з лабіринтів архівних полиць.

На прохання автора редакція переказує гонорар за цю публікацію ВБФ «Журналістська ініціатива» (р/р 26004301646 у Печерському відділенні № 3715 Ощадбанку України м. Києва, код 26060123, МФО 320241) як благодійний внесок на видання книжки.


Далі вміщуємо переклад статті російською мовою


ШЕВЧЕНКО ИДУТ НА РЕКОРД
Каждый однофамилец Кобзаря может стать соавтором необычного достижения


«Так будет вдвое интереснее», – говорил известный голливудский киногерой, который всегда творчески относился к своей работе. Так же поступил в начале 2010 года Всеукраинский благотворительный фонд «Журналистская инициатива». Эта общественная организация, которую возглавляет лауреат премии «Золотое перо» киевлянка Людмила Мех, уже десять лет подряд активно участвует в реализации благотворительных и социально значимых культурных проектов (международные автопробеги и ралли журналистов, языковые семинары, фотовыставки). Из той же серии – новая идея: содействовать изданию сборника публицистики «Развеянные мифы. Исторические очерки и статьи».

Президент фонда могла бы просто призвать меценатов поддержать добрый почин, но она обратилась с оригинальным предложением в... Клуб знаменитых Шевченко. Это самый древний фамильный клуб в киберпространстве украинского и русского сегментов Интернета – так сказать, виртуальная «большая родня». Логика действий понятна: соавтор книги – однофамилец Кобзаря, член Клуба знаменитых Шевченко, участник многих благотворительных акций прессы. А среди носителей популярной фамилии, как известно, всегда были и есть знатные, успешные и щедрые люди. Есть и Герой Украины, и обладатель футбольного «Золотого мяча», и однофамильцы, отмеченные почетными званиями. Есть и сотни предпринимателей, общественных и политических деятелей, творческих личностей и граждан, способных по велению сердца творить добро. Почему бы Шевченко не подать пример развития отечественных традиций меценатства? Всем вместе можно сделать хорошее и полезное дело.

Идея понравилась: на официальном сайте клуба (http://sheva.name) его основатель Алексей Шевченко поместил новость под звучным заголовком «Все меценаты – Шевченко. Впервые в мире издается книга исключительно на пожертвования однофамильцев» (текст на русском языке, ведь клуб – интернациональный: однофамильцы живут и в соседних странах, и на других континентах планеты). Проект вполне реальный, считают энтузиасты. Когда мечта воплотится (а денежные средства будут привлекать в течение января-марта, пока книга верстается), будет зафиксирован своеобразный рекорд, соавторами которого могут стать и Шевченко – читатели газеты. Сам же сборник впишет отдельную строку в историю меценатства как первая книга, изданная на благотворительные пожертвования однофамильцев.

– И чем больше будет желающих приобщиться к выпуску этого издания, тем лучше оно выйдет, будет достойным тираж и шире круг читателей, – считает Людмила Мех. – Если же поступят «лишние» средства – фонд их использует на благотворительные издательские проекты в сотрудничестве с Клубом знаменитых Шевченко. Никого из меценатов, понятно, не обойдем вниманием: ход общественной поддержки проекта будем освещать в печати, на сайте фонда (http://mediafond.com.ua), а также на пресс-конференциях, которые проводит организация. Имена меценатов будут указаны в книге. Активные однофамильцы уже пишут автору, поддерживают проект (это киевлянин Олег, художник Алексей из Донбасса и другие). Поступают благотворительные взносы (в гривнях) на расчетный счет ВБФ «Журналистская инициатива» (р/с 26004301646 в Печерском отделении № 3715 Сбербанка Украины г. Киева, код 26060123, МФО 320241). Есть также возможности аккумулировать валютные пожертвования на открытом под этот проект текущем счету (предложения присылаются на электронный адрес: [email protected]).

Несколько слов о будущей книге. В ней авторы поднимают актуальные темы. Очерки и статьи сгруппированы вокруг узловых событий в истории Украины: Национально-демократическая революция 1917–1921 годов; период политических репрессий; Вторая мировая война: правда о фронтовых успехах и о цене победы над нацизмом; послевоенное противостояние в СССР (НКВД–МГБ против ОУН и УПА). В основе книги – научные источники, рассекреченные документы спецслужб. Мифам советских времен противостоят статьи специалистов о Голодоморе-геноциде, соловецкой трагедии, очерках о репрессированных писателях, ученых, мастерах культуры, государственных и религиозных деятелях. Произведения написаны популярно, хорошо иллюстрированы. Язык издания – украинский. По отзывам историков, такого рода просветительская литература пробуждает национальное самосознание людей, помогает формировать гражданскую позицию, содействует утверждению единства в обществе.

Кстати, предыдущие произведения авторов «Развеянных мифов...» также не остались без внимания: статья «Расстрелянные в Сандармохе» вошла в двухтомник исторической публицистики «Экстракт 150» (серия «Библиотека газеты «День»); сборник «Украинские Соловки» победил в творческом конкурсе Национального союза журналистов Украины; книга «Архипелаг особого назначения», изданная при поддержке Киевской городской государственной администрации как социально значимая, отмечена Премией имени Ивана Франко в области информационной деятельности.

Будущее издание может быть хорошим приобретением для библиотек. Новому проекту желают семи футов под килем заслуженные журналисты Украины Виктор Шпак, Виктор Набруско, Александр Заец, Людмила Хорошилова, Николай Хриенко и известный собиратель интересных достижений украинцев – автор «Книги необыкновенных рекордов Украины» Валентин Щербачов. Мастера пера сами не раз участвовали в культурных, спортивных и других акциях прессы и призывают благотворителей: «Начнем год добрыми делами!»

Сергей Шевченко,
заслуженный журналист Украины

На снимке: путь к исторической правде нередко начинается с лабиринтов архивных полок.

По просьбе автора редакция переводит гонорар за эту публикацию ВБФ «Журналистская инициатива» (р/с 26004301646 в Печерском отделении № 3715 Сбербанка Украины г. Киева, код 26060123, МФО 320241) как благотворительный взнос на издание книги.