Визначається стратегія боротьби з наркотиками в Україні

  Україна вперше виробляє власну стратегію протидії наркоманії та наркозлочинності. Це стало можливим після утворення в квітні 2011 року Державної служби України з контролю за наркотиками (ДСКН). Нині це головний орган у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування й забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу. І хоч ресурси нової служби – правонаступниці Держкомнаркоконтролю України – поки що обмежені, з ініціативи ДСКН і Групи Помпіду Ради Європи за сприяння регіонального офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності організовано і проведено в столиці України міжнародний круглий стіл, на якому обговорено найактуальніші питання наркополітики.

 

Учасники форуму 27–28 вересня 2011 року розглянули орієнтовну структуру Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 року (Національна стратегія). На пленарному й секційних засіданнях провідні українські вчені, спеціалісти, представники заінтересованих громадських організацій, інші знавці теми висловили чимало пропозицій, рекомендацій, слушних зауважень, спрямованих на розв’язання найбільш гострих проблем.

 

    Голова Державної служби України з контролю за наркотиками Володимир Тимошенко, відкриваючи круглий стіл, наголосив на потребі консолідації зусиль державних і громадських інституцій, які протидіють поширенню наркоманії та наркозлочинності. Суспільство занепокоєне загрозливою динамікою розвитку наркоситуації, її потрібно змінити, бо ж мова йде про серйозні виклики здоров’ю нації та безпеці держави. І тут не обійтися без чіткого дороговказу, яким має стати комплекс базових положень єдиної державної політики в цій сфері (На знімках: учасники круглого столу на прес-конференції; Голова ДСКН України Володимир Тимошенко).

 

У вересні 2011 року ДСКН підготувала й розмістила на своєму офіційному веб-сайті орієнтовну структуру Національної стратегії. Найважливіші питання планується обговорити також у режимі електронних консультацій з громадськістю, на засіданнях науково-експертної та громадської рад при центральному органі виконавчої влади та в інших формах і з різними категоріями фахівців (науковці, спеціалісти-практики, іноземні експерти тощо).

 

Учасники міжнародного форуму в Києві – медики, фармацевти, представники правоохоронних органів, правозахисних організацій, працівники юстиції та інші знавців теми, професіонали, експерти – мали змогу заздалегідь ознайомитися із запропонованими для розгляду матеріалами. Як показало попереднє експертне опитування, підтверджене виступами на круглому столі, в Україні потрібно істотно вдосконалювати й посилювати профілактичну роботу, а у сфері лікування – надавати наркозалежним невідкладну допомогу, розробити стандарти діяльності реабілітаційних установ та передбачити заходи ефективної боротьби з інфекційними захворюваннями.

 

      В обговоренні теми форуму взяли участь голова Польського бюро профілактики наркоманії Пьотр Яблонські, виконавчий секретар Групи Помпіду Ради Європи Патрік Пеннінкс, його заступник Томас Каттау, адміністратор проектів Групи Помпіду Сергій Базаря, регіональний радник з питань ВІЛ/СНІД в Україні та Молдові Управління ООН з наркотиків і злочинності Мірзахід Султанов, а також Томас Цосель (Німеччина), Міран Пустослемшек (Словенія) та інші спеціалісти (На знімках: Сергій Базаря; учасники секційного засідання; вносить пропозицію Мірзахід Султанов).

 

  Українські вчені віце-президент Національної академії правових наук Володимир Тихий, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка, академік Національної академії педагогічних наук України Сергій Максименко, Володимир Ященко привернули увагу аудиторії до актуальних питань підготовки Національної стратегії. Власним досвідом багаторічної діяльності у сфері протидії поширенню наркоманії поділилися з трибуни форуму Марина Грибанова, президент громадської організації «Нарконон» (центр соціальної адаптації та профілактики наркоманії) та Йорген Йоргенсен (Данія). На секційних засіданнях наголошувалося на потребі посилення взаємодії між ДСКН та іншими органами влади і структурами громадянського суспільства, йшлося також про нові методи й напрями удосконалення лікувально-реабілітаційних заходів, у тому числі програм замісної підтримувальної терапії (На знімку: доктор юридичних наук, професор Володимир Ященко).

 

    Як вважає Олена Коваль (УБНОН МВС України), для вивчення ефективності ЗПТ й одержання порівняльних результатів досліджень доцільно було б створити з числа наркозалежних експериментальні, контрольні групи, проаналізувати дієвість реалізації в Україні програм ЗПТ (На знімках: під час дискусій на секційному засіданні круглого столу).

 

Пьотр Яблонські поділився досвідом Польщі: у цій країні 1% податкових коштів від продажу алкогольних напоїв надходить органам влади на місцях для проведення профілактичних заходів антиалкогольного та антинаркотичного спрямування.

 

Ігор Лінський (Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України) висловився за введення паспортів наркотичної безпеки – у школах, ВНЗ, інших закладах та установах.

 

Роман Трохін запропонував передбачити заходи зниження наркотичного тиску на молодь (тиск виражається в поширеності наркокультури, відносній доступності психоактивних речовин тощо).

 

Вважаючи, що розробка і впровадження Національної стратегії є актуальними й необхідними для України, учасники круглого столу вітали ініціативу української сторони, яка ставить у центр стратегії гідність людини, її життя і здоров’я, дотримання прав і свобод.

 

Ухваленою резолюцією учасники круглого столу висловили одностайну підтримку бачення ситуації ДСКН, що базується на впровадженні моніторингу наркоситуації, скороченні незаконної пропозиції наркотиків, попиту на них та зменшенні шкоди від їх уживання, профілактиці наркоманії, лікуванні й ресоціалізаціі наркозалежних осіб, забезпеченні ефективного контролю за легальним обігом наркотиків, удосконаленні нормативно-правового регулювання та зміцненні міжнародного партнерства.

 

Державній службі України з контролю за наркотиками рекомендовано, зокрема, провести громадські слухання на національному, регіональному рівнях з обговорення проекту Національної стратегії. Як основні методологічні підходи при її розробці врахувати: пріоритетність заходів з проведення профілактичної роботи (особливо серед молоді), зниження попиту на незаконні наркотики; інтегративний, мультидисциплінарний підхід до лікування та реабілітації наркозалежних; диференціацію протидії наркоманії в залежності від конкретних суб’єктів вживання наркотиків та діяльності наркобізнесу. У розкритті змісту профілактичної роботи в Національній стратегії передбачити заходи з удосконалення нормативно-правового її забезпечення, популяризації та створення умов для ведення здорового способу життя, забезпечення безпечного середовища, підвищення рівня обізнаності суспільства щодо ризиків, пов’язаних зі вживанням психоактивних речовин, розвитку системи раннього виявлення споживачів незаконних наркотиків, особливо на регіональному та місцевому рівнях.

 

      На прес-конференції 28.09.2011 за участю керівництва ДСКН, Групи Помпіду та міжнародних експертів, мали змогу одержати інформацію з перших уст і представники ВБФ «Журналістська ініціатива» – віце-президент Фонду Олена Мех та представник наглядової ради цієї організації Сергій Шевченко. На прес-конференції зазначалося, зокрема, що Україна, враховуючи європейський досвід, формуватиме політику у сфері лікування наркозалежних на комплексному і системному підходах, які вбирають в себе різні види легкодоступних низькопорогових послуг, невідкладну допомогу наркозалежним, а також заходи підтримки, які мотивують до відмови від наркотиків, зменшуючи соціальні та медичні наслідки зловживання ними. Фахівці наголошують, що потрібно також розробити основні стандарти роботи установ, які здійснюють реабілітацію наркозалежних. Крім того, через наявність ризиків поширення супутніх хвороб та інших медичних і соціальних ризиків, пов’язаних зі вживанням наркотиків, доцільно передбачити в Національній стратегії заходи для ефективної боротьби з ВІЛ/СНІДом, гепатитом, туберкульозом, інфекційними та іншими соціально небезпечними захворюваннями (На знімках: під час прес-конференції; інтерв’ю Володимира Тимошенка для УТР і Анатолія Сахна для Радіо Свобода).

 

Зважаючи на важливість проведення міжнародної експертизи Національної стратегії на відповідність деяких її програмних положень міжнародним стандартам у сфері боротьби з незаконним розповсюдженням наркотиків та протидії наркоманії, рекомендовано проект обговорити на міжнародній науково-практичній конференції високого рівня у січні 2012 року в м. Києві.

 

Очікується, що реалізація майбутньої Національної стратегії дасть змогу посилити контроль за легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, ефективно здійснювати ранню діагностику наркоманії, підвищити дієвість заходів профілактики, лікування та реабілітації наркозалежних, істотно скоротити незаконне вживання психоактивних речовин, а також знизити рівень смертності, пов’язаної з передозуванням наркотиків.

 

Круглий стіл, як і передбачалося, окреслив базові, багато в чому нові підходи до розв’язання проблем і загрозливих викликів у сфері боротьби з наркотиками. Найголовніше ж – він сприяв об’єднанню зусиль державних структур, міжнародних організацій, інститутів громадянського суспільства та заінтересованих осіб у протидії таким небезпечним глобальним загрозам, як поширення наркоманії та наркозлочинності.

 

Підготовлено за матеріалами прес-служби ДСКН України

 Фото Сергія Шевченка 

 

* * *

 

Угода у сфері контролю за наркотиками: зміцнення інформаційної взаємодії країн СНД

 

Кабінет Міністрів України видав розпорядження «Про підписання Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів», яким уповноважив Голову Державної служби з контролю за наркотиками Володимира Тимошенка підписати цю Угоду на засіданні Ради глав урядів країн СНД (18.10.2011, Санкт-Петербург, Російська Федерація).

 

Угода встановлює порядок передачі зразків наркотиків, вилучених з незаконного обігу, для здійснення оперативно-розшукових заходів, забезпечення проведення порівняльних криміналістичних досліджень, а також з науковою та навчальною метою. Наркобізнес – явище транснаціональне, тож, за оцінками фахівців, Угода стане ключовим підґрунтям для зміцнення співробітництва компетентних органів, науково-експертних установ у вивченні нових синтезованих препаратів психотропної дії, вчасному взятті їх під контроль, а також виявленні, спільній розробці, ліквідації транснаціональних наркоугруповань та каналів нелегального переміщення наркотиків.

 

Потреба розвитку співробітництва в зазначеній сфері обумовлена тим, що незаконний обіг наркотиків і зловживання ними становлять серйозну загрозу національній безпеці держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, здоров’ю та добробуту їхніх народів. Отож спільна ефективна протидія загрозливим явищам потребує зміцнення інформаційної взаємодії сторін на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

 

Угода не зачіпатиме прав і зобов’язань кожної з держав, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є, у тому числі про правову допомогу в кримінальних справах.

 

Прес-служба ДСКН України